Plugin Redis Object Cache จับเอา Redis มาทำ Cache

การจับ Redis มาใช้งานเป็นตัว Caching Object Cache โดยผ่าน Plugin Redis Object Cache มาลองดูตัวอย่างการใช้งานกันอย่างง่ายและไวมาก

WordPress บทที่ 4 Media ตัวจัดการสื่อบรรเทิงต่างๆ ภายในเวป

หากพูดถึงไฟล์ต่างๆ ของ Wordpress ไม่ว่าจะเป็น ภาพ วีดีโอ ไฟล์งาน เราสามารถจัดการได้หมด ที่เมนูนี้ เรามาดูกันว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างกับเมนูที่ชื่อว่า Media

WordPress บทที่ 3 Posts การสร้างเนื้อหา เริ่มที่เมนูนี้

Wordpress บทที่ 3 จะเป็นเรื่องของโพสต์ เกี่ยวกับการจัดการ การสร้าง ลบ แก้ไข และ รวมถึงการจัดการหมวดหมู่และเนื้อหาที่เกี่ยวของอีกด้วย