การใช้ Carousel เพื่อจัดการ สไลด์ ในหน้าเว็บ ด้วย Bootstrap

Bootstrap จะมี Component ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Carousel ซึ่งมันก็คือ Slide ในตัว Bootstrap 4 นั้นมีลูกเล่นหน้าตาสวยงามอยู่แล้วเหมาะกับการทำเลยนะครับ

carousel
carousel

การใช้งาน

จากคอนเทนต์ การใช้งาน Front-End Frameworks ยอดนิยม Bootstrap 4 copy code มาได้เลยครับเพื่อเรียกใช้ CSS bootstrap, Javascript Bootstrap, jQuery, Popper ให้ครับ และจะมีส่วนที่ต้องเพิ่มเข้าไปอีกทีนะครับ

เพิ่ม Code ส่วนของ Slide เข้าไป

<div id="carouselExampleIndicators" class="carousel slide carousel-fade" data-ride="carousel">
  <ol class="carousel-indicators">
    <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="0" class="active"></li>
    <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="1"></li>
    <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="2"></li>
  </ol>
  <div class="carousel-inner">
    <div class="carousel-item active">
      <img class="d-block w-100" src="https://picsum.photos/800/400/?gravity=east" alt="First slide">
      <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
        <h5>Lorem.</h5>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, commodi.</p>
      </div>
    </div>
    <div class="carousel-item">
      <img class="d-block w-100" src="http://via.placeholder.com/800x400" alt="Second slide">
      <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
        <h5>Lorem.</h5>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, commodi.</p>
      </div>
    </div>
    <div class="carousel-item">
      <img class="d-block w-100" src="https://picsum.photos/800/400/?gravity=east" alt="Third slide">
      <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
        <h5>Lorem.</h5>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, commodi.</p>
      </div>
    </div>
  </div>
  <a class="carousel-control-prev" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-slide="prev">
    <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="sr-only">Previous</span>
  </a>
  <a class="carousel-control-next" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-slide="next">
    <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="sr-only">Next</span>
  </a>
</div>

หลังจากใส่ตัวอย่าง โค้ดลงไป จะได้ผลลัพท์ประมาณนี้เลยครับ ง่ายมากๆ แทบไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยนอกจาก html

carousel
carousel

จากตัวอย่างใช้ ID carouselExampleIndicators เป็นตัวกำหนด section Slide ใช้ carousel  โดยใส่ carousel slide carousel-fade *ตัว carousel-fade เป็นตัวกำหนดให้เป็นการเปลี่ยน slide แบบ Fade

Bootstrap Bootstrap 4 Carousel

หมวดหมู่ CSS

WP Query คลาสสำคัญสำหรับการคิวรี่บนเวิร์ดเพลส

wp query – การทำเว็บไซต์ด้วยเวิร์ดเพลส จำเป็นต้องดึงข้อมูล มาดูการดึงข้อมูลด้วย wp_query จำเป็นต้องใช้แน่นอน เนื้อหาแน่น รวมการใช้ wp query ทุกรูปแบบครับ